Vo Viatrise umožňujeme ľuďom na celom svete žiť zdravšie v každej etape života.

80 miliárd+
kapacita dávok liečiv ročne
165+
krajín a území
135+
inšpekcií zdravotníckych orgánov ročne
60+
partnerov vo svete
~50
výrobných závodov